Spoločnosť LARX s.r.o. inštaluje moderné a účinné podlahové vykurovanie pomocou elektrických vykurovacích uhlíkových fólií – uhlíkové fólie LARX. Vzhľadom na množstvo otázok a mylných predstáv, ktoré medzi verejnosťou prevládajú, sme sa rozhodli napísať pre našich zákazníkov zrozumiteľný technický článok o tom, ako sálavé vykurovanie, uhlíkové fólie a regulácia vykurovania skutočne fungujú.

Tri typy distribúcie tepla v priestore

Uhlíkové topné fólie
Vedenie – takto sa teplo šíri v rámci materiálov alebo medzi materiálmi, ktoré sa dotýkajú. Teplo pohybuje atómami materiálu, tie narážajú do iných, ktoré sa tiež pohybujú, a teplo sa šíri ako lavína. Vďaka tomu je napríklad voda v kanvici teplejšia a z nej aj šálka, do ktorej ju nalejeme.

Prúdenie (konvekcia) – toto šírenie sa vyskytuje len v plynoch a kvapalinách. Teplo sa jednoducho šíri tak, že sa ho „dotkne“ ohriaty vzduch alebo horúca voda.

Sálanie – jediné šírenie tepla, ktoré je nezávislé od nosiča alebo materiálu. Ide o čistú formu šírenia energie vo forme infračerveného svetla, ktoré je pre človeka neviditeľné, ale sníma ho napríklad termovízna kamera. Najlepšie sa šíri vo vákuu, ale ani vzduch ho nedokáže zastaviť. Je to spôsob, akým sa k nám dostáva teplo zo slnka.

Všetky predmety okolo nás majú určitú teplotu a všetky ju strácajú. Ak ich neudržiavame v teple, je im zima. Teplo sa z nich môže strácať všetkými tromi vyššie uvedenými spôsobmi. Možno to ilustrovať napríklad hrnčekom horúceho čaju položeným na stole. Keď sa hrnček dotýka stola, teplo sa prenáša na dosku stola a tá sa zahrieva. Z hrnčeka stúpa para, ktorá môže ohrievať vzduch v miestnosti. Ostatné teplo sa šíri vyžarovaním.

Všetky horúce povrchy, ktoré sa ničoho nedotýkajú, vyžarujú sálavé teplo vo forme infračerveného žiarenia. Prejavuje sa to tak, že sa hrnčeka nemusíme ani dotknúť, ale napriek tomu cítime, že je horúci, len keď k nemu priblížime ruku. Žiadne teplo sa nikdy nestratí, a ako už bolo napísané vyššie, všetky materiály vyžarujú teplo. Preto aj doska stola, ktorá sa zahrieva od hrnčeka, vyžaruje teplo.

Uhlíková fólia a sálavé teplo

Presne takto fungujú uhlíkové vykurovacie fólie. Fólia je zdroj tepla, ktorý premieňa elektrickú energiu na teplo s takmer 100 % účinnosťou (zo 100 wattov dodanej elektrickej energie získame 99 wattov tepla). Zahrieva sa, a tým privádza teplo do miestnosti. Je ukrytá v podlahovej konštrukcii, z oboch strán sa dotýka iného pevného materiálu, a preto sa všetko teplo z každej vykurovacej fólie šíri vedením.

Šíri sa hore aj dole, ale keďže dole je tepelná izolácia a hore nie, nahor sa dostane proporcionálne oveľa viac tepla. Smerom nahor sa celá konštrukcia podlahy zahreje a teplo sa dostane až k vrchnej vrstve, napríklad laminátovej podlahe. Ten má veľkú plochu a nie je zakrytý, takže teplo sa šíri ďalej do miestnosti vyžarovaním. To je podstata sálavého vykurovania pomocou uhlíkovej fólie. Podobne ako keď priložíme ruku k horúcemu hrnčeku a cítime teplo, sálavé teplo z podlahy zohrieva strop, steny a všetky predmety v miestnosti vrátane ľudí a tí pociťujú príjemné teplo.

Sálavé vykurovanie pomocou uhlíkových vykurovacích fólií má oproti bežnému sálavému vykurovaniu tú výhodu, že na dosiahnutie rovnakej pocitovej teploty stačí v miestnosti vykurovať na nižšiu teplotu. Môžeme nastaviť izbový termostat o stupeň alebo dva nižšie, ako sme zvyknutí, pohodlie a útulnosť zostanú zachované, ale ušetríme na nákladoch na vykurovanie.

Uhlíková fólia a iné spôsoby šírenia tepla

Aby sme boli úplne presní, sálavé teplo z podlahy bude šíriť veľkú časť tepla, ale zároveň sa vzduch, ktorý sa dotýka podlahy, bude v menšej miere ohrievať vedením a prúdenie bude tento teplý vzduch šíriť po miestnosti. Podiel tepla zdieľaného sálaním je 55 % pri podlahovom vykurovaní a až 80 % pri stropnom vykurovaní. Zvyšné teplo sa šíri vedením a konvekciou, ale šíri sa aj po miestnosti.

Vykurovanie pomocou elektrických vykurovacích fólií

Elektrické vykurovanie nie je bežné len v obytných budovách. Elektrická energia je len nosičom energie, samotné zdieľanie tepla do miestnosti sa môže uskutočniť mnohými spôsobmi. Vykurovací systém môže mať ako zdroj tepla elektrický kotol, v ktorom sa ohrieva vykurovacia voda. Ide o spôsob ústredného vykurovania, pri ktorom sa na distribúciu tepla používa voda. Pri prenose tepla medzi jednotlivými nosičmi (elektrina, plyn, voda) dochádza k stratám. Vykurovanie uhlíkovou fóliou je však lokálny systém a funguje na princípe priamej premeny elektrickej energie na teplo. Tým sa eliminuje potreba ďalšieho stratového nosiča a konverzia energie prebieha priamo tam, kde je teplo potrebné.

Uhlík nie je kov. Elektromagnetický smog, t. j. žiarenie, vzniká pri prechode elektrického prúdu cez kovové vodiče. Uhlíkové fólie obsahujú zanedbateľné množstvo kovových zložiek, a preto je produkcia smogu minimálna. Najmä v porovnaní s vykurovacími káblami alebo rohožami, ktoré sú kovové, a preto je produkcia smogu v priestore miestnosti podstatne vyššia. Náš vykurovací systém LARX Smart Heating má najprísnejšie európske certifikáty pre prevádzku v obytných miestnostiach.

Akumulácia a betón

Existujú dve možnosti umiestnenia vykurovacej fólie do podlahy. Ak máme obývaciu izbu s laminátovou, vinylovou atď. podlahou, môžeme uhlíkovú fóliu LARX nainštalovať priamo pod podlahu. Ohrievač tak bude môcť rýchlo reagovať na zmeny teploty a rýchlo sa rozbehnúť, ale nebude možné použiť každú podlahovú krytinu. Ide o režim priameho ohrevu.Uhlíkové topné fólie

Ak chcete mať voľnejšiu ruku pri výbere podlahy alebo ak je v miestnosti vlhkosť, riešením je použitie odolnej uhlíkovej fólie LARX a jej umiestnenie pod betónový alebo anhydritový poter. Odolná uhlíková fólia LARX prekoná tento spôsob inštalácie – bola navrhnutá na vývoj a priemyselné použitie a bude fungovať počas bežnej životnosti budovy. Vykurovanie bude pracovať v poloakumulačnom režime, regulácia vykurovania a nábeh budú o niečo pomalšie, ale teplá podlaha vydrží dlhšie po vypnutí vykurovania. Je možné použiť aj uhlíkovú fóliu s vyšším výkonom na meter štvorcový.

V každom prípade je množstvo dodanej energie (kWh) v režime priameho vykurovania aj v režime poloakumulácie približne rovnaké. Straty nezávisia od typu vykurovania, ale od tepelných strát domu alebo miestnosti.

Uhlíkové fólie LARX možno použiť aj na stropné vykurovanie v sadrokartónových podhľadoch.

Konštrukcia uhlíkovej vykurovacej fólie

Elektrické uhlíkové vykurovacie fólie sú veľmi tenké, s hrúbkou do 1 mm. Nosná časť sa skladá z dvoch zlepených pásov, medzi ktorými je samotný odporový vykurovací prvok, ktorý je vyrobený z uhlíkovej pasty nanesenej technológiou CNT (uhlíkové nanorúrky). Táto pasta sa vyrába lisovaním jemného uhlíkového prachu, ktorý sa používa napríklad ako farbivo do tlačiarenských farieb. Aj proces nanášania CNT na pás PET je podobný tlači. Výkonnosť ovplyvňuje pomer uhlíka a grafitu v paste. Tieto vyhrievacie pásy sú usporiadané paralelne pozdĺž dĺžky pásu.Uhlíkové topné fólie

Na oboch pozdĺžnych okrajoch uhlíkovej fólie sú medené pásiky, ktoré spájajú jednotlivé uhlíkové pásiky. Pre lepšiu vodivosť medzi meďou a uhlíkom sa medzi ne nanesie vodivá strieborná pasta. Napájacie káble sú k týmto páskam pripojené slučkami a sú opäť spojené, zvyčajne paralelne. Je potrebné starostlivo zaizolovať konce fólií a všetky spoje, potom všetko zakryť ochrannou a izolačnou PE fóliou.

Výhodou oproti teplovodnému podlahovému vykurovaniu je rovnaká teplota po celej dĺžke fólie.

Odolná uhlíková fólia LARX funguje na rovnakom princípe, ale jej konštrukcia je odlišná a vylepšená na použitie v náročných podmienkach. Je určený na zalievanie do betónu a má jedinečnú dvojitú lamináciu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky o uhlíkových fóliách LARX, neváhajte nás kontaktovať!